การผลิต

เราใส่ใจเรื่องกระบวนการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรเป็นอย่างมาก เพราะสารสกัดเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สุด และใช้นวัตกรรมนาโนเพื่อคงคุณค่าของสารสำคัญไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์

Extraction Tank เป็นถังต้มสกัด เหมาะสำหรับการต้มสกัดสารสำคัญให้ออกจากวัตถุดิบด้วยน้ำ
Vacuum Extractor ใช้ในการสกัดสมุนไพร ด้วยตัวทำละลายแอลกอฮอล์แบบสุญญากาศ เพราะสมุนไพรบางชนิดไม่สามารถสกัดออกมาด้วยน้ำได้