สารสกัด

BHE006

สรรพคุณการใช้งาน : antioxidants

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

BHE005

สรรพคุณการใช้งาน : to promote oral health, detoxify the blood, boost skin health, improve digestion, ward off insects, lower inflammation, aid the immune system, reduce stress, and improve the health of hair.

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

BHE004

สรรพคุณการใช้งาน : aromatherapy to relieve muscle pain, externally to kill bacteria, ward off insects, and reduce body aches, and internally to help your digestive system.

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

BHE003

สรรพคุณการใช้งาน : strong anti-aging , antioxidant and moisturizing properties

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

BHE002

สรรพคุณการใช้งาน : antioxidant and anti-inflammatory, against UV rays, and moisturization

Sold 0 items

฿0 ฿0
 

 

BHE001

สรรพคุณการใช้งาน : Analgesic, anti-neuralgic, anti-inflammatory, antiseptic, antispasmodic, antitoxic, anti-viral, carminative, digestive, diuretic, febrifuge, laxative, rubefacient, stimulant, stomachic, tonic, vermifuge.

Sold 0 items

฿0 ฿0