ประเทศไทย 4.0 ยกระดับพืชสมุนไพร

Last updated: 8 ก.ย. 2561  |  3411 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประเทศไทย 4.0 ยกระดับพืชสมุนไพร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 2561
ยกระดับพืชสมุนไพร 4 สมุนไพร ได้แก่ บัวบก ไพล กระชายดำ และขมิ้นชัน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ. 2561 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2018) ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยตำราดังกล่าวจะส่งเสริมให้ยาสมุนไพรไทยมีคุณภาพมาตรฐานสากล ลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศและ เพิ่มมูลค่าการส่งออก

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีมากขึ้น

รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 โดยการเดินหน้าขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564

พร้อมยกระดับพืชสมุนไพร 4 สมุนไพร ได้แก่ บัวบก ไพล กระชายดำ และขมิ้นชัน อีกทั้งแผนดังกล่าวยังส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งระบบอย่างยั่งยืนให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ริเริ่มพัฒนาและจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เพื่อใช้เป็นตำรายาอ้างอิงทางกฎหมายทั้งผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งการผลิตยาเพื่อใช้ในประเทศและเพิ่มมูลค่าการส่งออก

สำหรับในปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ.2561 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2018) ขึ้น โดยมีมาตรฐานยาสมุนไพร  ที่จัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งหมด 80 มอโนกราฟ ประกอบด้วยวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่มีในบัญชียาหลักแห่งชาติและมีใช้มากในประเทศไทย เช่น ขมิ้นชัน สารสกัดแห้งขมิ้นชัน ยาแคปซูลขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร เถาวัลย์เปรียง สารสกัดแห้งเถาวัลย์เปรียง ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรียง บัวบก สารสกัดแห้งบัวบก ยาครีมบัวบก ชาชงชุมเห็ดเทศ กระชายดำ ไพล เป็นต้น

ปัจจุบันนี้ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยเป็นที่ยอมรับทางวิชาการอย่างกว้างขวางในระดับสากล และเป็นต้นทางในการพัฒนายา, เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีมาตรฐาน โดยตำราเล่มนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดมาตรฐานทั้งทางด้านเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ และทางด้านเคมี-ฟิสิกส์ อีกทั้งข้อมูลด้านความปลอดภัย ขนาดการใช้ยาเบื้องต้นและการเก็บรักษาของยาสมุนไพรที่พบในประเทศ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการใช้ในการขึ้นทะเบียนตำรับยา การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรและสนับสนุนธุรกิจการส่งออกสมุนไพรทั้งในรูปวัตถุดิบ สารสกัด ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ทั้งในรูปยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงเครื่องสำอางให้เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศในด้านมาตรฐาน และเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล ป้องกันการปนปลอมยาสมุนไพรที่พบมากในปัจจุบัน ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพรไทยสนับสนุนการพึ่งพาตนเองและเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยเพื่อการส่งออก

รายละเอียด เพิ่มเติมของสรรพคุณ
- ใบบัวบก ไม่ช้ำใน ทำให้ฉลาด
ไพล ผ่องผิว ผ่อนคลาย
- กระชายดำ อายุวัฒนะ
- ขมิ้นชัน สมุนไพรชั้นดี

สนับสนุนเกษตรกรสมุนไพรเพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทย

คัดเลือกคุณค่าจากธรรมชาติ เพื่อคงคุณค่าของธรรมชาติ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรพืชสมุนไพรโดยตรง
บริษัท เนเจอร์ อโกร โปรดักซ์ จำกัด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :
ข่าวจาก สสส : http://www.thaihealth.or.th/Content/44185-กรมวิทย์ฯ%20จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย%202561%20.html